Notarishuys Veldhoven

Notarishuys Veldhoven

Trouwen

Samen verder gaan en trouwen. De meeste mensen in Nederland kiezen hiervoor als ze hun relatie officieel willen maken. Door te trouwen regelt de wet automatisch een aantal zaken voor u.

Wat is er per 1 januari 2018 veranderd?

Vanaf deze datum trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen.

Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Bent u ondernemer? Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Voor mensen die vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt deze wet ook.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden of partnerschaps­voorwaarden?

Met voorwaarden bepaalt u zelf welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van u blijven. Bijvoorbeeld uw spaargeld of een waardevolle kunstcollectie. Daarnaast kunt u met voorwaarden ervoor zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. En houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. Mocht u uit elkaar gaan, dan hoeft u de waarde van de onderneming niet geheel te delen. De zaak kan dan dus gewoon doorgaan.

Algehele gemeenschap van goederen

U kunt na 1 januari 2018 nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Dan zijn alle bezittingen en schulden van u samen. Dus ook alles wat vóór uw trouwen of partnerschap van uw persoonlijk was. Dit regelt u via huwelijkse voorwaarden of partnerschaps­voorwaarden.

Notarishuys Veldhoven kan u advies geven over wat handig is om vast te leggen in uw situatie. Als u het hierover samen eens bent, wordt het document opgesteld. Wij nemen de afspraken met u door en u zet allebei uw handtekening op de notariële akte. De voorwaarden zijn actief op het moment van trouwen of geregistreerd partnerschap. Het is ook mogelijk na uw trouwen of partnerschap voorwaarden op te stellen.

Scroll naar boven